Teori Dergisi

Teori dergisi, 1990 yılının Ocak ayından bu yana yayın hayatını sürdürmektedir. Teori, 1984 yılında yayımlanmaya başlayan ve Türkiye Sol’unda neoliberal etkinin geriletilmesinde önemli rol oynayan Saçak dergisinin ardılı olarak yayın hayatına başlamıştır.

Kemalist Devrimin bütünsel tahlili, Türkiye millî demokratik devriminin yönelimleri, özelleştirmeler ve emekçi hareketleri, emperyalizm ve bölge politikaları, uluslararası ittifaklar ve Avrasyacılık, siyaset bilimi ve kamu ilişkisi, devlet teorisi ve felsefesi, bilim ve bilimsel sosyalizm ilişkisi, güncel siyasal meselelerin teorik-stratejik değerlendirmeleri, sanat alanında her türlü kuramsal tartışmalar, yapay zekâ gibi teknolojik düzeydeki teorik tartışmalar, kır kent çelişkisinin yarattığı toplumsal sorunlar, tarih alanında ufuk açıcı tartışmalar Teori dergisinin gündemindedir. Bu bakımdan Teori, Türkiye’de ve dünyada ana tartışmaların merkezindedir ve teorik konularda yön tayin edicidir.

Teori dergisi, ayrıca, bugüne kadar 11 farklı arşivden ilk kez yayımlanan belgelere, “Tarihimizden Belgeler” sayfasında yer vermiştir. Her ay arşiv çeşitliliğini artırmaktadır. Bunlar: Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Rusya Toplumsal Siyasal Tarih Devlet Arşivi, Rusya Askerî Devlet Arşivi, Rusya Edebiyat Sanat Devlet Arşivi, Rusya Yakın Tarih Devlet Arşivi, İngiliz Ulusal Arşivi, Fransız Dışişleri Bakanlığı Arşivi, Rothschild Arşivi, Amerikan Ulusal Arşivi ve Fransız Millî Kütüphanesi El Yazması Arşivi.

Teori dergisi, “teoridergisi.com” isimli internet sitesinden de özgün makaleler yayımlamakta, hızlı değişen Türkiye gündemine, teorik müdahalelerde bulunmaktadır.

Teori dergisi, Yazı Kurulları aracılığıyla yönetilmektedir. Her ay başında toplanan Yazı Kurulları, dergide yayımlanacak makaleleri gözden geçirmekte ve 3 aylık periyotlar halinde dosya konularını belirlemektedir. Yazı Kurulları, İstanbul, Ankara ve Yurtdışı olmak üzere 3 ayrı merkezde vardır.

Teori'ye gönderilen yazılar, Yazı Kurullarımızın onayından geçtikten sonra yayımlanmaktadır. Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazar, yayımlanan yazısının yayın hakkının Teori’de olduğunu kabul etmiş sayılır. Özel durumlar dışında, gönderilen makalelerin daha önce başka hiçbir yerde yayımlanmaması, özgün bir içeriğe sahip olması gerekmektedir. Teori’ye yazı göndermek isteyen yazarlar, künyemizde yer alan e-posta adresini kullanabilirler.