Özbekistan ve Çin: Bin Yıllık Dostluk ve İşbirliği

Şevket Mirziyoyev
Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

 

Geçtiğimiz günlerde 2024 yılını karşıladık ve yeni bir yaşam döngüsünün eşiğinden geçtik. Yeni bir yılın ilk ayı her zaman en yakın dostların bir araya geldiği, yeni umutların ve başarıların yaşandığı bir dönemdir.

Bu yıl Göksel İmparatorluğa ilk ziyaretimi Çin Halk Cumhuriyeti'nin saygıdeğer Devlet Başkanı Ekselansları Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleştirecek olmam son derece anlamlıdır.

Çin'i her ziyaret ettiğimde, burada gerçekleştirilen reformların boyutuna, yüzyıllardır süregelen rüyalarını gerçekleştirmek üzere modernleşme yolunda emin adımlarla ilerleyen Çin halkının başarılarına, yaratıcı gücüne, çalışkanlığına ve yeteneklerine içtenlikle hayranlık duyuyorum.

Geçtiğimiz on yıl içerisinde Çin Halk Cumhuriyeti güçlü bir dünya gücüne dönüşmüş, muazzam bir bilimsel, teknolojik ve yenilikçi ilerleme kaydetmiş ve benzersiz bir ekonomik ve ticari kalkınma ekosistemi yaratmıştır.

Ülke tamamen yeni bir görünüm kazanmış, halkın refahı istikrarlı bir şekilde artmış ve Çin'in daha da gelişmesi için sağlam bir birikim düzeyi oluşmuştur.

Bugün Çin, kilit uluslararası süreçlerin sorumlu bir katılımcısı olarak dünya siyasetinde ve ilişkilerinde lider konumdadır. Başkan Xi Jinping’in kalkınma, güvenlik ve medeniyetler arası diyalog alanlarındaki küresel girişimleri, ortak küresel zorlukların ele alınmasına ve daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir geleceğe geçişin hızlandırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

Çin Halk Cumhuriyeti, ticaret ve yatırım işbirliğini genişletmenin yanı sıra altyapı bağlantı projelerini hayata geçirerek gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümesini desteklemek için büyük bir rol üstlenmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in de belirttiği gibi, Çin sadece yerel kalkınmaya odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel bir bakış açısına sahip ve büyük bir güç olarak sorumluluğunu genişletiyor.

Çin'in bu etkileyici başarıları, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in liderliğinde yürütülen ileriye dönük, bilinçli ve üretken politikaların sonucudur.

Özbekistan, Çin'in dost bir komşusu ve kapsamlı bir stratejik ortağı olarak bu başarılardan içtenlikle memnuniyet duymaktadır.

Çin ile çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesi Özbekistan'ın dış politikasının temel önceliklerinden biri olmuştur ve olmaya devam etmektedir.

Memnuniyetle belirtmek isterim ki ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, tarihinin en iyi dönemini yaşıyor ve sağlam bir birikimi temsil ediyor. Bunun gerçekten de mantıklı olduğuna inanıyorum. “Büyük kadim medeniyetler her zaman birbirine benzer, birbirini anlar ve ruhen yakındır.” Özbek ve Çin halkları benzer kültürleri ve idealleri paylaşmaktadır. Tarihi bağlarımız, dünya ticaretinin büyük kısmının geçtiği Büyük İpek Yolu'nun kökenlerine kadar uzanıyor.

En eski yazılı kaynaklar, MÖ. 126 yılında Han Hanedanlığı'nın ilk Elçisi Zhang Qian’ın Fergana Vadisi’ndeki (Çince - Dayuan) antik Parkana eyaletine yaptığı ziyareti ayrıntılı olarak anlatmaktadır.

Çin ipeği, kâğıdı, porseleni, çayı ve diğer malları, Özbekistan’ın Semerkant ve Buhara gibi eski ticaret şehirlerinin pazarları sayesinde dünyaca ünlü ve yaygın hale geldi. Özel yarış atı ırkları, yonca tohumları, üzümler, şarap üretim teknolojileri, bahçe bitkileri yetiştiriciliği ve diğerleri Fergana’dan Çin’e getirildi.

O zamanlar bile ülkelerimiz - zamanlarının iki büyük medeniyeti - sadece mal değil, aynı zamanda bilgi alışverişinde de bulunmuşlardır. Orta Asya’dan gelen bilim insanları, matematikçiler, astronomlar ve şifacılar Çin biliminin gelişmesine önemli katkılarda bulundular. Birçoğu antik Çin’in önde gelen halk figürleri ve bilim insanları oldu.

Ming Hanedanlığı’nın efsanevi amirali, gezgin ve diplomat Zheng He’nin, Yunnan eyaletinin ilk valisi olan Buhara yerlisi Seyyid Acall Ömer’in torunu olduğu bilinmektedir.

Buhara’lı büyük Ebu Ali ibn Sina'nın Tıp Kanunnamesi ve diğer eserleri Çinceye çevrilmiş ve Hui Hui Yaofang (“Müslüman İlaçları”) ve Ben Cao Gang Mu (“Şifalı Bitkiler Üzerine İnceleme”) adlı eserlerin oluşturulmasında kullanılmıştır.

Tarihçilerin çalışmaları, Tang Hanedanlığı döneminin Çin’in Semerkant, Buhara ve bölgemizdeki diğer büyük şehirlerle insani alışverişinin zirvesi olduğunu göstermektedir. Sanat, moda, ulusal mutfaklar ve kültürel alışverişin diğer unsurları Çin’in başkentinde ve bölgelerinde oldukça ünlendi.

Kökleri yüzyıllara dayanan kültürel ve tarihi bağlar ile zihniyet yakınlığına ve güçlü dostluk, karşılıklı saygı ve güven ilkelerine dayanan modern ilişkiler, bugün kapsamlı ve tam ölçekli işbirliğimiz için sağlam bir temel oluşturmaktadır.

Çin halkı sık sık “Aynı kalbe sahip kardeşler demiri bile eritebilir” der. Özbekistan’da da bir deyiş vardır: “Kardeşler birleşirse, binecek bir at her zaman olur.”

Son otuz yılda, en üst düzeydeki güvenilir diyalog ve devlet başkanlarının düzenli zirveleri sayesinde, iki ülke arasındaki etkileşim daha da genişleyerek yeni tarihi zirvelere ulaşmaktadır.

Hükümetler arası Komite, Parlamentolar arası grup ve dışişleri bakanları düzeyinde Stratejik Diyalog gibi mekanizmaların yanı sıra aktif insani ve bölgeler arası değişimler de dâhil olmak üzere, karşılıklı yarar sağlayan işbirliği için benzersiz birçok düzeyli gelişim sistemi oluşturulmuştur.

Bölgesel ve uluslararası güvenliğin sağlanmasına yönelik ortak bir arzuyu, BM’nin merkezi rolüne bağlılığı ve küresel zorluklarla mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada çok taraflı işbirliğini paylaşıyoruz.

Devlet egemenliği, toprak bütünlüğü, iyi komşuluk ilkelerine riayet ve kişinin kendi kalkınma yolunu seçmesine saygı gibi ülkelerimizin temel çıkarlarını ilgilendiren konular ile kültürel ve medeniyet kimliği konularında birbirimizi kararlılıkla destekliyoruz.

Özbekistan ile Çin Arasındaki Ticari, Ekonomik ve Yatırım İşbirliği Giderek Artmaktadır

Geçen yılın sonuçlarının ardından, ikili ticaret cirosu yüzde 40 oranında arttı ve Çin en büyük ticaret ortağımız oldu.

Yatırım etkileşimi de aktif olarak gelişiyor. Son yıllarda Çin yatırımlarının hacmi beş kat artmış ve ekonominin çeşitli sektörlerinde Çin sermayeli işletmelerin sayısı üç katına çıkmıştır.

Yüksek teknoloji, alternatif enerji, kimya, makine mühendisliği, metalürji, elektrik mühendisliği, altyapı modernizasyonu ve diğer alanlarda bir dizi büyük ortak yatırım projesi devam etmektedir.

Çinli ortaklarımız sayesinde, yeşil enerjinin geliştirilmesi ve 2030 yılına kadar 27 gigawatt yenilenebilir enerji üretim kapasitesi yaratılması konusunda önemli adımlar atıyoruz.

Bu deneyime dayanarak, ülkemizin Sirî Derya bölgesini, tarımsal sanayi parkları, otomobil üretimi ve tarımsal kümelenmelerin kurulmasına yönelik ortak perspektif projelerinin uygulanması ve yenilikler için pilot bölge olarak seçtik.

Kurulan sağlam ve doğrudan temaslar diğer bölgelerin de kalkınmasına olanak sağlamaktadır. Geçtiğimiz yıl, tüm bölgelerimizin başkanlarından oluşan heyetler Çin Halk Cumhuriyeti eyaletleri ve şehirleriyle ortaklık kurmak üzere Çin'i ziyaret etti.

Modernizasyon ve sosyoekonomik sorunların çözümünde yoğun ve verimli bir deneyim ve bilgi alışverişi sağlanmıştır. Çin’in yoksulluğun azaltılması konusundaki başarılı deneyiminin bizim için son derece yerinde ve faydalı olduğu kanıtlanmıştır.

Bu işbirliği alanını daha da derinleştirmek niyetindeyiz.

Özbek ve Çin halkları geleneksel olarak kültürel ve insani alanlarda güçlü bağlara sahiptir. Bir Çin atasözünün dediği gibi, “Ülkelerin dostluğu ulusların yakınlığında, ulusların yakınlığı ise kalplerin yakınlığında yatar.”

Vatandaşlarımızın Çin dilini, ülkenizin zengin tarihini ve kültürünü öğrenmeye olan ilgisinin her geçen yıl arttığını görmek çok sevindirici. Çince sadece üniversitelerde değil, okullarda da ikinci yabancı dil olarak eğitim müfredatı dâhilinde öğretilmektedir.

Konfüçyüs Enstitüleri Taşkent ve Semerkant'ta Faaliyet Göstermektedir

Binlerce genç kadın ve erkeğimiz, nitelikli uzmanlar olmak ve gelecekteki ortak projelerin uygulanmasında yer almak için Çin'in önde gelen üniversitelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora programları kapsamında eğitim görmektedir.

Ülkelerimizin tarihi ve kültürel yakınlığı da aktif turist değişiminin gelişmesine fayda sağlıyor. Özbekistan, Çinli turist gruplarının mutlaka ziyaret etmesi gereken ülkeler arasında yer alıyor.

Biz Özbekistan’da turizm altyapısını istikrarlı bir şekilde geliştiriyoruz. Ülkemizin bölgeleri, her yıl yüz binlerce Çinli turisti çekmeye hizmet eden Çin kentleriyle ortaklıklar kurdu. Eşsiz antik anıtları ve göz alıcı doğasıyla misafirperver Özbekistan'ın, Çinli dostlarını ağırlamaktan her zaman keyif aldığını vurgulamak isterim.

Yakında Çin’de Özbek Kültür Günleri, Özbekistan’ın güzel ve halk uygulamalı sanatları sergisi ve Özbek-Çin Eğitim Forumu başlayacak ve Taşkent ile Şanghay arasındaki ortaklık ilişkilerinin kurulmasının 30. yıldönümünün geniş çaplı kutlaması yapılacak. 

Bu vesileyle Çinli dostlarımızı bu etkinliklere aktif olarak katılmaya ve Özbek halkının eşsiz ve asırlık kültürüyle tanışmaya davet ediyorum.

Ülkelerimiz arasındaki çok yönlü işbirliği, uluslararası arenada canlı bir dostluk ve karşılıklı destek modelidir.

Özbekistan, Çin’in küresel bir birleştirici güç haline gelen “Bir Kuşak, Bir Yol” girişiminin uygulanması kapsamında çeşitli programlara aktif olarak katılıyor.

Büyük İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasına yönelik bu görkemli fikir, 10 yıl içinde gezegenin her köşesinde destekçiler kazanarak dünya ülkelerinin üçte ikisini birleştirdi. Bugün, çekici bir konseptten pratik bir gerçekliğe dönüşüyor. Medeniyet, ekonomik ve kültürel farklılıklara dayalı ayrım çizgisini ortadan kaldırarak, devletlerarası diyalog ve işbirliğini güçlendirmek için yepyeni bir formül ortaya koymuş ve insanlığın ortak refahı için çabalarını tam anlamıyla birleştirmeyi mümkün kılmıştır.

Bizim için Kuşak ve Yol Girişimi sadece bir altyapı projesi değildir. Girişimin ortaklaşa uygulanması sayesinde bölge, ulaşım uzaklığının üstesinden gelerek küresel bağlantıda önemli bir halka haline gelmektedir. Ve bugün, bölge ülkelerinin kaderinin Çin'in Avrupa, Güney Asya ve Orta Doğu ile ticareti için sadece bir transit koridoru olmak olduğuna dair şüphecilerin daha önce dile getirdikleri öngörülerin gerçekleşmediğini kesin olarak söyleyebiliriz.

Bugün Orta Asya’ya yatırımlar artmakta, ortak yüksek teknoloji endüstrilerinin sayısı çoğalmakta ve bu da ülkelerimizin ekonomik potansiyelini arttırmaktadır.

Çin'in stratejik rolü, Orta Asya’nın dünyanın geri kalanıyla geniş işbirliğine açık olmasını sağlayarak bölgenin coğrafi dezavantajlarını avantaja dönüştürmektedir. Bu da genel istikrar ve sürdürülebilir kalkınma için önemli bir koşuldur.

Geçen yıl Mayıs ayında Xi’an’da düzenlenen Orta Asya ve Çin devlet başkanlarının ilk zirvesinin, ilişkilerimizde bir dönüm noktası olan ve çok taraflı işbirliğinin gelecekteki gelişimini tanımlayan sonuçları da bunu kanıtlamaktadır.

Bu biçim, bölge devletleri ve Çin'in batı eyaletleri arasında kapsamlı bir kalkınma modeli oluşturmak için büyük bir potansiyele sahiptir, yakın endüstriyel ve teknolojik işbirliğine geçişin yanı sıra Orta Asya ülkelerinin Çin ile ulaşım, dijital ve insani bağlantılarının geliştirilmesi için perspektifler sunmaktadır.

Dünya siyasetindeki istikrarsızlık ve çalkantılara rağmen geleceğe güvenle bakıyor ve ortak yaratıcı planlar inşa ediyoruz. Çin’in saygıdeğer Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağımız görüşmede de bunu konuşacağız.

Önümüzdeki on yıllar boyunca çok boyutlu işbirliğinin temel görevlerinin yerine getirilmesi için yeni bir uzun vadeli gündem ve ileriye dönük programlar geliştirmenin elzem olduğunu düşünüyorum.

İlk olarak, Ortak Güvenlik ve Refah için Semerkant Dayanışma Girişimi ile Başkan Xi Jinping’in Küresel Medeniyet Girişimi’nin öncelikleri birçok açıdan benzerdir ve tek bir asil hedefe ulaşmayı amaçlamaktadır: Küresel medeniyetler arası diyaloğun güçlendirilmesi.

Hiçbir şey diyaloğun gelişmesini, barış ve istikrarın güçlendirilmesi için gerekli koşulların yaratılmasını ve en acil konularda karşılıklı olarak kabul edilebilir uzlaşıların aranmasını engellememelidir.

İkinci olarak, ilişkilerimizi niteliksel olarak yeni ve daha yüksek bir düzeye taşımakla ilgileniyoruz. Bugün dünyada yaşanan süreçlerin zorluğu ve dinamikleri, Özbek-Çin işbirliğinin tüm yelpazesinde düzenli görüş alışverişini ve yakın işbirliğini gerektiriyor.

Ülkelerimiz, Afganistan’daki durumun olumsuz sonuçlarının ele alınması da dâhil olmak üzere, Orta Asya bölgesinde ve genel olarak ŞİÖ alanında istikrar ve güvenliğin sağlanması arzusunda birleşmektedir.

Tüm kilit kurumların çok boyutlu ve anlamlı etkileşimini sağlamak üzere düzenli ve kapsayıcı siyasi diyalog mekanizmalarının tesis edilmesi önemlidir. Samimi dostluk, iyi komşuluk ve çok yönlü işbirliği ilişkilerinin kurulması ve güçlendirilmesi süreci sürekli olmalıdır.

Üçüncü olarak, giderek kötüleşen enerji, gıda ve çevre krizleri gibi sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yeni zorluklar göz önüne alındığında, çok yönlü ticaret ve ekonomik kalkınmanın dinamik bir hızda sürdürülmesi ve inşa edilmesi hayati önem taşımaktadır.

Özbekistan’da su, elektrik ve enerji şebekesinin yanı sıra karayolu ve demiryolu endüstrisinde Çinli ortakların katılımıyla uzun vadeli bir Büyük Altyapı Projeleri Programının yakında onaylanması planlanmaktadır.

Bu çerçevede, sanayi işbirliği alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, dijital ve yeşil teknoloji transferlerinin yaygınlaştırılması önem taşımaktadır.

Ülkemizin dinamik gelişimi, büyük insan kaynakları ve sürekli artan bilimsel-teknolojik ve üretim-sanayi potansiyeli, bu Programın verimli ve etkili bir şekilde uygulanacağına dair güven vermektedir.

Dördüncü olarak, Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında ülkelerimizin dış ekonomik faaliyetlerinin ulaştırma ve lojistik altyapısının geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar, uzun vadeli işbirliği için kilit bir yön teşkil etmektedir.

Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki projelerin, dünyanın geri kalanıyla bağlantı ve kapsayıcı işbirliğini teşvik etmek için Orta Asya'nın kullanılmayan potansiyelini ortaya çıkaracağından eminim.

Güney ve Güneydoğu Asya ülkeleri, Orta Doğu, Avrupa ve tüm Avrasya kıtasına pazar erişimi sağlayan güvenilir ve uygun maliyetli uluslararası koridorların oluşturulmasına stratejik önem atfediyoruz.

Çin ve Orta Asya arasında mal ve yolcu taşımacılığı için dünya pazarına erişimi olan çok seçenekli ve çok özellikli bir güzergâh sisteminin geliştirilmesi, yeni terminallerin oluşturulması, yüksek teknolojili üretim depolama tesislerinin ve yol kenarı hizmetlerinin karmaşık altyapısının inşası ve lojistiğin dijitalleştirilmesi, tarihi Büyük İpek Yolu boyunca kıta içi bağlantıların geliştirilmesine önemli bir katkı sağlayacaktır.

Beşinci olarak, Özbek-Çin dostluğunun güçlendirilmesinde halklar arası diplomasinin rolünün önemi artık daha belirgin hale geliyor. Kültürel ve insani değişimin, eğitim, sağlık, spor, turizm ve arkeoloji alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için güçlü kurumsal temeller oluşturduk. Bu, ortak bir zenginlik, halklarımızın anlayışının dokunulmaz bir temeli haline geldi.

Tang Hanedanlığı’nın ünlü şairi Wang Zhihuan’ın dediği gibi, “Bin mil ötesini görmek isteyen kişi, başka bir seviyeye yükselmelidir.”

Özbek-Çin ilişkilerinin tüm yelpazesinin gelişiminin istikrarlı olumlu dinamikleri, asil düşüncelerimizin ve fikirlerimizin gerçekten yerine getirileceğini, daha da derinleşmek için koşullar yaratacağını ve yeni bir çağda kapsamlı bir stratejik ortaklığa yeni pratik içerik kazandıracağını doğrulamaktadır.

2024 yılı şans, esenlik ve refah getirmeyi vaat eden “Yeşil Ejderha” yılıdır.

Bu vesileyle, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yıldönümünde Çin rüyasını gerçekleştirme yolculuğunda barış, refah ve birçok başarı dileyerek, tüm dost Çin halkının ay takvimine göre yaklaşan Yeni Yılını - harika bir tatil olan Chun Jie'yi - kutluyorum.

 

Güncel
Etiketler
Özbekistan; Çin; Asya; işbirliği;