İnsanlığın uyum dünyasını oluşturmada Olimpiyat oyunlarının rolü

Adnan Akfırat
Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği Başkanı

Teori dergisi yazı kurulu üyesi Adnan Akfırat'ın, Çin Komünist Partisi yayın organı Global Times'da yer alan makalesinin Türkçe çevirisini yayınlıyoruz.

***

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük devrimci Atatürk, 27 Mart 1933’te geleceği ilişkin umudunu ve özlemini şöyle ifade etmişti: “Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerine milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetilmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı geçecektir.” (ATABE, c.26, 2009, s.143.)

Hiçbir renk, din, ırk ayrımcılığı olmayan tek uluslararası etkinlik olimpiyat oyunlarıdır.

İnsanlığın barış ve uyum ve birlikte gelişme isteği başlı başına siyasal bir olaydır. İnsanlığın bu eşitlik temelindeki uyum ve işbirliği arzusuna, dünya efendiliği iddiasında olan büyük devletler olimpiyat oyunlarını boykot silahıyla darbe vuruyorlar. Oysa, Olimpiyat Oyunlarına katılmak her sporcu için inanılmaz bir deneyimdir. Kendi alanınızda başarılı olabilirsiniz, ama aynı zamanda daha büyük bir şeyin parçası olduğunuzu fark ettiğinizde gönlünüz zenginleşir. Düşünsenize, Dünyayı birleştiren bir etkinliğin parçasısınız. Çünkü Olimpiyat Oyunlarında hepimiz eşitiz. Sosyal geçmişe, cinsiyete, ırka, cinsel yönelime veya siyasi inanca bakılmaksızın herkes aynı kurallara saygı duyar.

Sporcular sporda rakip ama Olimpiyat Köyü’nde hepsi tek çatı altında barış içinde yaşar. Olimpiyat Oyunları dünyaya efendilik yapma iddiasına bir itirazdır. Hükümetler dışı bir kuruluşu olarak Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK), her zaman kesinlikle devletler arasında tarafsızdır. Oyunların yapılacağı ülkenin belirlenmesi ve kimlerin katılacağı kararı, ev sahibi ülkeyle ilgili siyasi bir yargı değildir. Olimpiyat Oyunları, hükümetler tarafından değil, UOK tarafından yönetilir. UOK, Millî Olimpiyat Komiteleri’ne katılma çağrısı gönderir. Olimpiyat oyunlarına davet ev sahibi ülkenin hükümetinden gelmez. Ev sahibi ülkenin devlet başkanına Oyunları resmî olarak açmak için yalnızca bir cümle söylemesine izin verilir. Bu cümle de Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yazılır. Hiçbir politikacının gerek oyunlar sırasında gerekse madalya törenleri sırasında bile herhangi bir rol oynamasına izin verilmez.

Olimpiyat Oyunları kâr için değildir. UOK, tüm gelirlerinin yüzde 90’ını dünyadaki, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki sporcuların gelişmesi için Millî Olimpiyat Komiteleri aracılığıyla yatırır. Olimpiyat oyunlarından elde edilen gelir, 206 Millî Olimpiyat Komitesi’nin her birine, UOK Mülteci Olimpiyat Takımı’na ve tüm tüm sporculara fayda sağlıyor. Paranın dağılımı da evrensellik ve çeşitlilik sağlıyor.

Olimpiyat Oyunları, ancak herkes katılabilirse tüm dünyayı spor yoluyla birleştirebilir. Dayanışmanın dünyadaki tüm sporcuların yararına olmasının nedeni budur. Sadece birkaç ülke veya birkaç sporcunun oyunları değildir.

Oyunların birleştirici gücü, ancak herkes birbirine saygı ve dayanışma gösterirse ortaya çıkabilir. Aksi takdirde Oyunlar, dünyayı bölen ve birleştirmeyen her türden gösterilerin pazarına dönüşecektir.

Kuşkusuz, Olimpiyat Oyunları savaşları ve çatışmaları engelleyemez. Ayrıca dünyamızdaki tüm siyasal ve toplumsal sorunların çözüm alanı da değildir. Ancak herkesin aynı kurallara ve birbirine saygı duyduğu bir dünyanın güzelliğini yaşamaya bir örnek olabilir.

Gelinen koşullarda insanlık ancak aynı toplu olarak hareket ettiğinde çözülecek ağır sorunlarla karşı karşıyadır. İklim değişikliği, küresel salgınlar, artan yoksulluk, artan intiharlar, yaygınlaşan uyuşturucu bağımlılığı gibi olumsuzlukları ancak ve ancak insanlığın ortak değerlerini savunarak çözebiliriz. Olimpiyatlar, insanlığın ortak geleceği birlikte inşa etmesinin önemli bir adımıdır. Bu ortak çabayı gölgeleyecek her tutum yanlıştır ve tüm taraflar tarafından mahkûm edilmelidir.

Bakınız, dünyadaki ilk “sıfır karbon” salınımlı olimpiyat olan Pekin Kış Olimpiyatları’nın çağrılarına:

- Dünya gençliğine olimpiyat ruhunu aşılamak

- Milyonları kış sporlarını benimsemeye teşvik etmek

- Kış oyunları yoluyla toplumsal ilerlemeyi teşvik etmek

- Karşılıklı anlayışı iyileştirerek bir uyum dünyası yaratmak

Pekin Kış Olimpiyatları’na üstün başarılar diliyorum.

Güncel