Batı Yeni Kalkınma Modelini Neden Yanlış Okuyor?

Sudheendra Kulkarni

 

Sudheendra Kulkarni’nin China Daily için kaleme aldığı yazının Türkçe çevirisini yayımlıyoruz.

Tüm eski uygarlıklarda, özellikle de Asya'da, maddi ve sosyo-kültürel-manevi gelişim az ya da çok el ele ilerlemiştir. Dolayısıyla, tüm medeniyetler eksikliklerden payını almış olsa da genel olarak dengeli bir insani ilerleme söz konusuydu.

Sanayi Devrimi ile 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılda büyük bir kesinti meydana gelmiştir. Yeni üretici güçler tarafından teşvik edilen Sanayi Devrimi, bilimde çağ değiştiren keşifleri ve teknolojide yenilikleri kolaylaştırmış, bu da birçok Avrupa ulusunun maddi refah yaratma kapasitesini katlanarak artırmıştır. Sonuç olarak, Avrupa ülkeleri inanılmaz derecede zenginleşti.

Ancak Avrupa ülkeleri bu yeni üretici güçleri Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki sömürgeleri üzerindeki hâkimiyetlerini pekiştirmek için kullandılar, daha doğrusu kötüye kullandılar. Yerli kültürleri yok etmek ve Avrupa'nın uygarlık üstünlüğünü tesis etmek için sömürgelerin kaynaklarını acımasızca sömürdüler ve yağmaladılar. Ancak aralarındaki şiddetli iç rekabet, milyonlarca insanın hayatına mal olan ve hem kurbanların hem de faillerin ekonomilerini mahveden iki korkunç dünya savaşına yol açtı.

Böylece Batılı uluslar, üstün maddi zenginliklerine rağmen kültürel, ahlaki ve manevi açıdan yoksullaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğuşu bile sömürgeleştirmenin kirli tarihinin bir sonucuydu. Avrupalı güçler toprak ve zenginlik hırsıyla Amerika kıtasındaki neredeyse tüm yerli halkları kitlesel olarak yok etti.

ABD, geçtiğimiz yüzyılda bilim ve teknolojide, özellikle de bilgisayar ve internette devrim niteliğindeki ilerlemelerle üretici güçlerin daha da patlayıcı bir şekilde büyümesine katkıda bulunarak "bilgi çağını" müjdeledi.

Bununla birlikte, kontrolsüz bir kapitalist sistemin hizmetinde olan bu üretici güçler kötüye kullanılmış, zenginlik ve gücün bir azınlığın elinde aşırı derecede yoğunlaşmasına yol açmıştır. Dahası, ABD yönetimleri ne Batı'nın küresel hâkimiyet içgüdüsünden ne de ülkelerinin güçlü üretici güçlerini gayrimeşru savaşlar başlatmak için kullanma alışkanlığından vazgeçmiştir.

Çin'de "yeni nitelikli üretici güçlerin" yükselişinin önemi bu tarihsel arka plan çerçevesinde anlaşılmalıdır. Batı'da pek çok kişi bu kavramı, uluslararası toplumun dikkatini Çin'in ekonomik yavaşlamasından başka yöne çekmek için kullanılan bir başka "moda sözcük" olarak değerlendirmiştir.

Oysa bu kavram ancak Çin yönetiminin "Çin'i müreffeh, güçlü, demokratik, kültürel açıdan gelişmiş, uyumlu ve güzel büyük bir modern sosyalist ülke haline getirme" hedefi bağlamında doğru bir şekilde anlaşılabilir. Bu perspektiften bakıldığında, insan merkezli ve gezegeni koruyan kalkınmaya bağlı yeni kaliteli üretici güçler, önemli ölçüde farklı ve dengeli bir insani kalkınmanın habercisi olabilir.

Çin'de yeni nitelikli üretici güçlerin yükselişinin hem yerel hem de küresel etkileri olacaktır. Batı'nın egemenliğindeki dünya düzeninde olumlu değişikliklere eşlik etmekte ve bunlara katkıda bulunmaktadır. Modern tarihte ilk kez Çin, bilimsel araştırma ve teknolojideki yeniliklerde, özellikle de yeni teknolojilerin ve yeniliklerin uygulanmasında Avrupa ve ABD'nin önüne geçmektedir.

Çin'in yeni nitelikli üretici güçleri öncelikle yeni enerji, yeni malzemeler, yeni yüksek teknoloji üretim sistemleri ve yapay zekânın yeni uygulamaları alanlarındadır. Güneş fotovoltaik panelleri ve diğer temiz ve yeşil enerji ürünlerinin üretimi ve kullanımı açısından Çin, dünyanın geri kalanının çok ilerisindedir. Aslında Çin, 2023 yılında ABD'nin şimdiye kadar inşa ettiğinden daha fazla güneş paneli kurarak düşük karbon ayak izi konusunda yeni standartlar belirlemiştir.

Ayrıca, Çin fabrikalarında diğer tüm ülkelerden daha fazla endüstriyel robot bulunmaktadır. Uzay ve okyanus araştırmalarında da Çin, Batı'dan daha hızlı ilerliyor. Örneğin, dünyanın ilk kuantum iletişim uydu ağını geliştiriyor. Çin şu anda bilim ve teknoloji yenilikleri kümelenmelerinde dünyada 1. sırada yer alıyor.

Çin stratejik endüstrilerini geliştirmede hızlı adımlar atarken, tarımı ve geleneksel endüstrileri de daha akıllı ve yenilikçi hale geliyor. Üretkenlik, kalite ve verimlilikteki yenilik kaynaklı büyük artışların bir sonucu olarak, Çin ekonomisinin mevcut zorlukları tatmin edici bir şekilde aşacağı kesindir.

Ancak Çin'in yeni kalkınma modeli, geçmişte Batı'nınkinden çok önemli bir açıdan farklılık göstermektedir: Çinli liderler, ne kadar müreffeh olursa olsun Çin'in asla hegemonya peşinde koşmayacağını defalarca vurgulamışlardır. Çin küresel egemenlikte Batı'nın yerini almaya çalışmıyor. Bunun yerine, dünya düzenini eşitlikçi, daha adil, daha temsili ve daha demokratik hale getirerek iyileştirmeye yardımcı olmayı amaçlıyor.

Beş özellik Çin'in yeni nitelikli üretici güçlerini Batı şablonundan ayırmaktadır.

Birincisi, Çin başka bir ülkeyi sömürgeleştirerek ya da başka ülkelerin kaynaklarını sömürerek veya çalarak dünyanın ikinci büyük ekonomisi haline gelmemiştir. Aksine, ABD ve diğer Batılı ülkeler tarafından uygulanan hukuksuz yaptırımlara rağmen kendine güvenen teknolojik ilerlemelerin çoğunu gerçekleştirdi.

İkinci olarak, Çin teknolojik gücünü uzak ülkelere karşı ölümcül savaşlar açarak kötüye kullanmamıştır. Nitekim anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesini savunmaktadır.

Üçüncüsü, Çin bilimsel ve teknolojik atılımları öncelikle çok yönlü kalkınmayı hızlandırmak için kullanmayı hedeflemektedir, böylece geniş nüfusu yüksek kaliteli bir yaşam sürdürebilir ve ülke ortak refaha ulaşabilir. Kırk yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 800 milyon insanı aşırı yoksulluktan kurtarmıştır ki bu tarihte eşi benzeri olmayan bir başarıdır. Ülke genelinde yaptığım seyahatler sırasında gördüğüm üzere sıradan insanların çok daha iyi bir yaşam sürüyor olması, Çin'in kaynaklarını insan sermayesini zenginleştirmek için kullanmaya kararlı olduğunu gösteriyor ki bu da pek çok Batılı hükümetin neredeyse terk ettiği bir yükümlülük.

Dördüncüsü, Çin kalkınma deneyimlerini diğer ülkelerle paylaşarak onların da bu deneyimlerden ders çıkarmalarını ve gerekirse kendi kalkınmalarını hızlandırmak için bu deneyimleri uygulamalarını sağlamaktadır. Nitekim Kuşak ve Yol Girişimi, Çin'in insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir toplum inşa edilmesine yardımcı olmaya kararlı olduğunu göstermektedir.

Beşinci olarak, Çin 5.000 yıllık tarihinde sanat, kültür, bilim ve teknoloji alanlarında büyük başarılara imza atarken, birçok aksilik ve yabancı saldırısına maruz kalmasına rağmen toplumda ve genel olarak dünyada uyum arayışında olmuştur. Çin artık her açıdan orta düzeyde müreffeh bir toplum haline geldiğinden, yeni kaliteli üretici güçler tarafından desteklenen kalkınmasını Çin ulusunun gençleşmesine katkıda bulunan ve daha iyi bir dünya düzeninin yaratılmasının arkasındaki itici güç olarak görmektedir. Batılı gözlemcilerin çoğu Çin'in modernleşmesine rehberlik eden bu uygarlık bilgeliğini anlamakta başarısız olmaktadır.

 

Güncel
Etiketler
Çin; Batı; Kalkınma;